top of page

VTG Konusunun Tartışılmasını Destekleyen Ağlar / Yapılar Haritası

VTG'yi ve/veya VTG Konusunun Tartışılmasını Destekleyen Ağlar / Yapılar Haritası (siyasi partiler, dernekler, vakıflar, platformlar, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, düşünce kuruluşları, medya kuruluşları ve benzeri yapılanmalar)

bottom of page