top of page

Çıkış Dokümanı :

VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ ve TÜRKİYE

Dr. Ali Mutlu KÖYLÜOĞLU

Aralık 2017 (Ocak 2018'de gözden geçirilmiştir.)

Basın Açıklaması :

21 Eylül 2019 - Tarihli, Beyoğlu, İstanbul'da yapılan BASIN AÇIKLAMASI

“BİR ŞEY YAPMALI…” ve “VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ - TÜRKİYE” adları altında yürütülen çalışmaları bir dernek çatısı altında da yürütebilmek ve daha da ileriye taşıyabilmek adına; “VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ Araştırma, Geliştirme, Kültür ve Yayma Derneği” kurulmuştur…

VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ; tüm vatandaşlarımıza, her bir bireye, herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki parasal büyüklüğün, koşulsuz bir şekilde ve başkaca gelirlerinden bağımsız olarak, ömür boyu düzenli olarak ödenmesidir…

Teknolojik gelişmeler, otomasyon, robotlar ve özerk sistemlerin her geçen gün daha çok devreye alınıyor olması sonucunda; dünyada her geçen gün meslekler kaybolmakta ve işsizlik artmaktadır. Bu noktada; VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ güçlü bir çözüm modeli olarak her geçen gün daha çok kabul görmektedir…

VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ; işsizlik, yoksulluk, toplumsal refah, sosyal adalet ve gelir dağılımındaki dengesizlikler, bireysel ve organize suçlar, terör, eğitim, sağlık ve kısaca insanlık ile ilgili birçok konuda, günümüzdeki ve gelecekteki problemlerimizin birçoğunun çözümüne önemli katkılar sağlayacak, hatta çözebilecek niteliktedir…

Dünyada; hem akademik, hem aktivist, hem de siyasi çevrelerde; hem ulusal, hem uluslararası anlamda; hem devletlerin, hem de sivil toplum örgütlerinin gündeminde olumlu bir dip dalgası olarak ilerlemekte olan “VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ” konusunu çok önemsiyoruz ve ülkemizde de en geniş anlamda tartışılması için çaba içindeyiz…

VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ Derneği’nin kuruluş işlemleri; yukarıda kısaca ifade edilen amaçlara yönelik çalışmalar içinde olan arkadaşlarımızdan; Ali Mutlu KÖYLÜOĞLU, Cemal ÖZDEMİR, Sabri Vedit ENGİN, Niyazi PARLAR, İlhami AKKUM, Oğuz ÜNVER, ve Şükrü PARLAK’tan oluşan bir heyet tarafından gerçekleştirilmiştir…

Dernekleşme çerçevesinde; Vatandaşlık Temel Geliri, Şartsız Evrensel Temel Gelir, Teknolojik Gelişmeler, Otomasyon, Robotlar, Otonom Sistemler, Yapay Zeka, Ekonomi, Toplum Hayatı, Bireysel ve Kitlesel İşsizlik, Bireysel ve Kitlesel İşlevsizlik, Prekarya, Demokrasi Tatbikatı, Hür İradenin Tercihlere Yansıyabilmesi, İnsan Hakları, Sosyal Adalet, Temel Özgürlükler, Bütüncül Evrim ve Teknolojik Riskler konularında; Bilim, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Siyaset, Ekonomi, Mühendislik, Sanat, Kültür, Teknoloji, Ahlak ve Etik sahalarında; Ekonomik, Sosyal ve Siyasal gelişime de katkı verecek şekilde; özellikle; Araştırma, Geliştirme, Kültür ve Yayma anlamında; insanlığın mevcut ve yaklaşmakta olan problemlerine çözüm üretmek yönünde; her türlü çalışmalar yapmak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek verilmesi amaçlanmaktadır…

“Yaklaşmakta Olan Kaçınılmaz Paradigma Değişikliği” olarak da kategorize edebileceğimiz  “VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ” konusu ile ilgili olarak;

  1. Ülkemiz kamuoyunda, en geniş anlamda; tartışma, araştırma, eğitim ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilmesi,

  2. Akademik çalışmalar yürütülebilmesi için işbirliklerinin tesisi (Yüksek Lisans Tezleri, Araştırma Çalışmaları, Bilimsel Makaleler, v.b.),

  3. Ülkemiz ve halkımız için daha iyi şartları hedefleyen, Çağdaş ve Öncü Siyasi Projeler’in şekillenmesi,

  4. Yabancı lisandaki malzemelerin (video, haber, makale, v.b.) Türkçeleştirilmesi,

  5. Mevcut malzemelerin (video, haber, makale, v.b.) en geniş anlamda Paylaşılması ve Tartışılması,

  6. Ülkemizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları’nın çalışma sahaları ile konunun irtibatlandırılması,

  7. Medya Kuruluşları ve Mensupları ile konunun paylaşılması, tartışılması ve imkanlar dahilinde desteklerinin alınması,

  8. Konu ile ilgili değişik gruplara yönelik Anket Çalışmaları’na araştırma konusu edilmesi,

ve konunun tartışılması, yayılması ve hayata geçirilmesi anlamında her türlü girişimlerin kurgulanması ve gerçekleştirilmesi için çaba içinde olacağız.

“VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ” konusunu bir yelkenli gemiye benzetirsek; özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmeler, otomasyon, robotlar ve otonom sistemler; bu yelkenlinin yelkenlerine müthiş rüzgarlar estirmekte, eski dönemlerin “Ütopik” bulduğu VTG konusu; “Kaçınılmaz Gelecek” olma yolunda hızla ilerlemektedir…

1919’da başlayan TAM BAĞIMSIZLIK mücadelemizin 100’üncü yılını kutlarken, ve TAM BAĞIMSIZLIĞIN (Özgürlüğün) birinci şartının EKONOMİK BAĞIMSIZLIK olduğunu her daim ön planda tutarak, tüm Vatandaşlarımızın Ekonomik Bağımsızlığı ’nın sağlanması hedefimiz çerçevesinde yola çıkıyoruz…

 

Düşününce; VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ…

Bir ütopyadan kaçınılmaz geleceğe…

 

VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ Araştırma, Geliştirme, Kültür ve Yayma Derneği

bottom of page